Femina a spollogo femina

Združenie Femina a spol vzniklo v roku 2006 s cieľom približovať verejnosti významné osobnosti kultúrno-spoločenského života regiónu, oživovať kultúrne tradície a zveľaďovať  skoro zabudnutú dedinku Srňacie.
Úlohou Združenia Femina a spol. je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti kultúry, histórie a ľudových tradícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
Ďalším účelom tejto organizácie je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí za účelom poskytnutia priestoru na prezentáciu  novým talentom vo všetkých odvetviach záujmovo - umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy). Združenie vyvíja aktivity na zachovanie, ochranu  a  obnovu kultúrnych pamiatok v regióne.
Združenie Femina a spol. založili členovia rovnomenného divadla Femina, ktoré sa na divadelných doskách pohybuje už niekoľko desaťročí.
Taktiež sa k ním pripojili ľudia, ktorým nie je ľahostajný kultúrny život  v Dolnom Kubíne a hlavne v jeho prímestskej časti Srňacie.
 

Organizačný výbor:

Predseda Eva Lofajová
Ekonóm Mária Davdová
Člen výboru Bc. Ivica Míčeková
Projektový manager    Mgr. Daša Korytárová, PhD.
Kontrolór Ing.  Jarmila Pullmanová
  
  

2% z dane pre Združenie Femina

Ak Ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2 %  z Vašich daní, dovoľuje si Vás o ne požiadať združenie Femina a spol z Dolného Kubína, ktoré sa zaoberá ochranou pamiatok, organizovaním kultúrnych podujatí, ktorými sa snaží udržiavať ľudové tradície Oravského regiónu. Na svojich podujatiach združenie dáva priestor na prezentáciu umelcom rôznych žánrov záujmovo-umeleckej činnosti z celého Slovenska i zahraničia. Oboznamuje verejnosť s históriou Dolného Kubína a jeho mestských častí ale aj celého regiónu. Najznámejším z rady podujatí, ktoré organizujeme aj vďaka financiám získaných z 2% je Návrat do histórie v Srňacom, ktoré organizujeme od roku 2004.
 
Tlačivo nájdete TU.
 
Všetkým darcom vopred ďakujeme.
 
 
  
 

Partneri

el logo novdk

Kontakt

Združenie Femina a spol.   Partizánska cesta 1513               02601 Dolný Kubín

Email: srnacie@gmail.com

Website: www.srnacie.eu

Newsletter

Chcete dostávať najnovšie indormácie? 

 

Newsletter brought to you by MailChimp.

Reklama