Ako využijeme Vaše 2% z dane?dve percenta

Združenie Femina a spol vzniklo v roku 2006 s cieľom približovať verejnosti významné osobnosti kultúrno-spoločenského života regiónu, oživovať kultúrne tradície a zveľaďovať  skoro zabudnutú dedinku Srňacie. Úlohou Združenia Femina a spol. je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti kultúry, histórie a ľudových tradícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
Ďalším účelom tejto organizácie je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí za účelom poskytnutia priestoru na prezentáciu  novým talentom vo všetkých odvetviach záujmovo - umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy). Združenie vyvíja aktivity na zachovanie, ochranu  a  obnovu kultúrnych pamiatok v regióne.

 Tlačivo si môžete stiahnuť TU

 
logo feminaZdruženie Femina a spol. založili členovia rovnomenného divadla Femina, ktoré sa na divadelných doskách pohybuje už niekoľko desaťročí.
Taktiež sa k ním pripojili ľudia, ktorým nie je ľahostajný kultúrny život  v Dolnom Kubíne a hlavne v jeho prímestskej časti Srňacie.
Od roku 2004 organizuje zaujímavé podujatie, jediné svojho druhu v okolí s názvom  Návrat do histórie v Srňacom, na ktorom  oživuje regionálnu históriu a kultúru v snahe vrátiť do skoro zabudnutej lokality život. 
Ďalej organizuje v Srňacom aj národopisné podujatia ako Fašiangy, Mierový pochod po stopách SpitzovcovJánske  spevy a Koledy v prírode.
Návštevníkom svojich podujatí umožňuje netradične stráviť voľný čas v krásnom prostredí v prírode so získaním bohatých vedomostí o histórii, kultúre, pamiatkach, prírodných krásach ako aj kultúrneho zážitku, na komorných vystúpeniach ľudovej, folkovej, country hudby, divadle, alebo výstavách výtvarného umenia v prírode. Viac ako 10 dokov participujeme na umeleckom workshope Srnka, vďaka ktorému je Srňacie obohatené o zaujímavé umelecké diela. Za viac ako 11 rokov svojej činnosti zorganizovalo združenie Femina množstvo brigád na revitalizáciu okolia historickej zvonice, za finančnej podpory Konta Orange sa nám podarilo vybudovať malý amfiteáter v prírode, osadili sme informačné tabule a taktiež zrekonštruovali pamätník SNP v Srňacom.
Našou najväčšou snahou do budúcnosti je záchrana unikátnej dvojpodlažnej sýpky v Srňacom a taktiež pokračovať v našich doterajších aktivitách.
 
Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2 %  z Vašich daní, dovoľuje si Vás o ne požiadať združenie Femina a spol z Dolného Kubína, ktoré sa zaoberá ochranou pamiatok, organizovaním kultúrnych podujatí, ktorými sa snaží udržiavať ľudové tradície Oravského regiónu. Na svojich podujatiach združenie dáva priestor na prezentáciu umelcom rôznych žánrov záujmovo-umeleckej činnosti z celého Slovenska i zahraničia. Oboznamuje verejnosť s históriou Dolného Kubína a jeho mestských častí ale aj celého regiónu.
 
Obchodné meno (Názov):  Združenie Femina a spol
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42054931
Sídlo: Partizánska cesta 1513/9, 02601 Dolný Kubín
Bankové spojenie SLSP Dolný Kubín
  0323364167/0900
IBAN SK26 0900 0000 0003 2336 4167
 

Partneri

el logo novdk

Kontakt

Združenie Femina a spol.   Partizánska cesta 1513               02601 Dolný Kubín

Email: srnacie@gmail.com

Website: www.srnacie.eu

Newsletter

Chcete dostávať najnovšie indormácie? 

 

Newsletter brought to you by MailChimp.

Reklama